Micro Finance

Green Aro  Bank drives av tidligere CAT-deltakere som der blant annet er kurset i økonomi og bruk av PC.

Oppstartskapital er skutt inn av en gruppe støttespillere fra Lyngdal- og Farsundsdistriktet, men går nå (2014) i balanse med egen drift.

Landsbyboerne sparer et lite beløp hver måned i en periode, og kan så søke om lån til ønsket investering

Det kan være til av ei ku, et jordstykke eller f.eks. en solcellelampe. Eller skolegang for en sønn eller datter...

Alle innskytere i den aktuelle gruppen samles for å godkjenne lånet, og er solidarisk ansvarlige dersom låntakeren ikke klarer å betale tilbake innen gitt frist.

Kontakt

Lindas Minnefond / Linda Foundation Olsokveien 35
Sandnes
4322
(047) 911 33 158

(047) 900 53 773
bjorghenriksen2@gmail.com